25
دسامبر

قیمت کناف متری چند است؟

image_pdfimage_print

کناف متری چند ؟

عوامل تاثیرگذار در قیمت کناف چیست؟

– نوع کار (انبوه سازی یا بازسازی)

مسلما در صورت اینکه کار حالت بازسازی داشته باشد و یا تک واحد باشد نسبت به کار انبوه سازی چند واحده تفاوتهای زیادی دارد.

– حجم کار

در قیمت کناف همواره متراژ و حجم کار کناف تاثیر مستقیم دارد به طوری که هرچه متراژ کار کناف بیشتر باشد قیمت واحد آن کاهش می یابدو بالعکس هرچه حجم کار کمتر باشد قیمت کار کناف در واحد سطح قیمت بیشتری به خود خواهد گرفت . تا جایی که در برخی از کارها قیمت به صورت مقطوع ( چکی ) داده خواهد شد.

– ارتفاع کار

هرچه ارتفاع کار کناف بیشتر باشد به قیمت در واحد سطح کار افزوده خواهد شد.

د) هدف از کار کناف ( دکورسازی یا پوشش سادگی و پیچیدگی ) :

درصورتیکه کار کناف به صورت ساده انجام شود قطعا از قیمت کمتر و در صورت دکوراتیوشدن قیمت بالاتری خواهد داشت .که دلیل آن افزایش پرت مصالح و اجرت نصب و اجرت بتونه کاری کناف خواهد بود .به طوریکه در کارهای دکوراتیو نیر کارهای دارای اشکال هندسی تیز گوشه و خطی از قیمت بالاتری برخوردار خواهند بود .

– ضخامت پانل

در سقف کاذب کناف ضخامت استاندارد پانل های سقفی طبق آیین نامه ( مگر در مواقع خاص ) 12 میل می باشد و پانل های 9 میل و 6 میل کناف ایران فقط جهت پیشانی قوس ها مجاز می باشند .

جدا از مباحث فوق عواملی چون کرایه حمل ، حمل و نقل تا پای کار یا عدم آن ، کار دیوار یا سقف کاذب ماستیک سطح یا عدم وجود آن و …روی قیمت کناف تاثیر گذار است .