عوامل موثر بر هزینه کناف

عوامل موثر بر هزینه کناف

متخصصین می توانند دیوارهای کاذب یا کناف را در خانه ها، مجتمع ها، ساختمان های تجاری یا اداره ها به عنوان روشی برای به اتمام رساندن یک اتاق یا فضا بعد از بازسازی یا تغییر دکوراسیون نصب کنند. بناها و سایر مجریان دیوارهای کاذب و کناف نصب کناف و دیوار کاذب را برای به پایان رساندن پایه ها، به اتمام رساندن گاراژ و پارکینگ یا ایجاد فضای اضافه و تمام فضای داخلی برای ساخت و ساز جدید انجام می دهند. علاوه بر این، این متخصصین می توانند به رفع نم و رطوبت دیوارها و سقف ها، برطرف کردن سوراخ ها و شکاف ها و رفع ترک های دیوار و سقف و چکه کردن آب کمک کنند. اکثرا می توانند اتصالات را انجام دهند، بافت های خاص را اسپری و ایجاد کنند و دیوارها و سقف های کاذب قدیمی را بردارند و با دیوار و سقف کاذب جدید جایگزین کنند. مجریان باسابقه کناف می توانند تخمین قیمت دقیق تری برای پروژه های سقف و دیوار کاذب نسبت به سایر بناها و مجریان عمومی بدهند. همچنین، کار کردن با یک بنا و مجری عمومی معمولا گران تر می شود چون معمولا آن ها درصدی را به عنوان سود برای خودشان روی قیمت مجری دیوار کاذب می کشند. موارد مختلفی روی قیمت نهایی دیوار و سقف کاذب و کناف تاثیر می گذارد.