18
مه

اجرای کناف – خدمات اجرا کناف مراحل و اصول نصب

image_pdfimage_print

اجرای کناف تحت نظارت متخصصین

این نوع نیز دارای دو ساختار است اجرای پوشش کاذب کناف مشبک و پوششکاذب یکپارچه می باشد. سقفهای کناف مشبک شامل باکس ساده حاشیه ، باکس نور پنهان حاشیه ، منحنی ، قوسی و گنبدی میشد که هر کدام از موارد ذکر شده بسته به طرحی که انتخاب شده، استفاده می شوند. در اجرا خدمات کناف از مرحله ی شروع به ساخت تا مرحله ی نصب و راه اندازی در کناف پروسه ای است که بایستی تماما تحت نظر متخصصین مربوطه کنترل و آنالیز شود .